Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

article-logo.jpg

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

Α.Μ 10/2017, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 54.996,48 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 445,00 € (τετρακόσιων σαράντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών) (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α. Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και εγγύηση που να καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α. αλλά επί του μέρους που αντιστοιχεί στα προς προμήθεια ειδή που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 114, την Τετάρτη 31-5-2017 και ώρα 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι προσφορές κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Επίσης, οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής όπου γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr) και θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Καθημερινή Αμαρυσία. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας και για τεχνικά θέματα: Ιωάννης Σ. Μπελιάς

Τηλ.: 210-9970180 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Βαλασόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ