Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

article-logo.jpg

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» Α.Μ.: 5/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.912,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 1.176,00 € (χιλίων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ) (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 114, την Τετάρτη 2/8/2017 και ώρα 11:30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Οι προσφορές κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Επίσης, οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής όπου γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο «ΚΗΜΔΗΣ» και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr).
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Καθημερινή Αμαρυσία e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ: 210-8066507, 210-8066485 Fax: 210-8052013. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας και για τεχνικά θέματα: Μητσιάδη Ευτυχία στο
Τηλ.: 210-9970085 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Βαλασόπουλος