Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΤΕΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ» Α.Μ. 37/2019

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ» Α.Μ. 37/2019 συνολικού προϋπολογισμού 71.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διακήρυξη για την «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου - ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π2/2020

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου - ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π2/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΖΩΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα» για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ΑΜ.:5/2020 Μελέτη του Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας & Εθελοντισμού, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 7.453,02 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨ ΑΜ 5/19

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨ ΑΜ 5/19, CPV: 45000000-7,  συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/16) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» Α.Μ.40/2019

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων έτους 2019» Α.Μ. 40/2019 συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και υποστήριξη του εξοπλισμού του computer room και του δικτύου του δήμου Ηλιούπολης»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση και υποστήριξη του εξοπλισμού του computer room και του δικτύου του δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 2/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με Α.Μ.: 2/2020 (2)

Σύμφωνα με την  υπ. αρ.162/2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ματαιώνεται ο συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με Α.Μ.: 2/2020 του Τμήματος Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με Α.Μ.:2/2020

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με Α.Μ.: 2/2020 του Τμήματος Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτών» (74.397,02 €) συμπ/νου ΦΠΑ (24%).

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με Α.Μ.:2/2020

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ.: 2/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτών» (74.397,02 €) συμπ/νου ΦΠΑ (24%).

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Υψομετρικές επεμβάσεις σε οδούς για λιμνάζοντα νερά και κατασκευή αγωγών απομάκρυνσης λιμναζόντων υδάτων» Α.Μ.42/2019 συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ» ΑΜ:12/2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» ΑΜ:12/2020 Μελέτη του Τμήματος Αδειών εγκαταστάσεων, Μεταφορών–Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας συνολικού προϋπολογισμού ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου» ΑΜ.: Γεωπ.2/2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου» ΑΜ.: Γεωπ. 2/2020 Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας προϋπολογισμού ύψους € 24.775,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

©2020 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Υλοποίηση: opk.gr