ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 06 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτησυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου2021,ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 11:30 π.μ.σύμφωνα με τo άρθρο75 του Ν. 3852/2010όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσειτης υπ’ αριθ.  ΔΙΔΑΔ.Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία τηςδια περιφοράς συζήτησης(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), λόγω εκτάκτων αναγκών με  θέματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

 • Στασινόπουλος Απόστολος

   

Τακτικά Μέλη

 • Σεφτελής Κων/νος
 • Αντζινάς Ιωάννης
 • Γεωργάκης Σταύρος
 • Βιδάλης Παναγιώτης
 • Ψυρρόπουλος Ευστάθιος
 • Κουρής Μιχαήλ
 • Αραμπατζής Γαβριήλ 
 • Σκλαβενίτη Ιωάννα 

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Πούλος Ιωάννης
 • Χωματά Αικατερίνη
 • Γρηγορέας Ιωάννης
 • Τσουκαλάς Ανδρέας 
 • Αμουργιανός Αλεξάνδρος 

 

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω επιτακτικής ανάγκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2020,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 07/01/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 07 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις στις 08 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στις 09/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 18 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 4/3/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις  21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 29 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2021,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 02 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτησυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα  Πέμπτηκαι ώρα 11:00π.μ.στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114)

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 15/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.