Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηλιούπολης, εποπτευόμενο από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους, και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολη που στεγάζεται στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, ξεκίνησε την λειτουργία του στις 17/8/2017, είναι ανοικτό από Δευτέρα ως Παρασκευή με ωράριο 8:00 με 16:00 και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Ηλιούπολης με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας για 3 έτη. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 168.480,00 € και αφορά κυρίως δαπάνες προσωπικού και ένα ποσοστό 20% για λοιπές λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης.

Η πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001921 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΝΕΑ

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.