ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ


 

Η πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 .

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 243.360,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτής της πράξης εντάσσεται η λειτουργία της Δομής Κοινωνικό Φαρμακείο :
Μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου διανέμονται σε τακτική βάση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο και τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του, το Κοινωνικό Φαρμακείο υλοποιεί ενέργειες Δικτύωσης και Δημοσιότητας προκειμένου να εξασφαλίσει χορηγίες και συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους. Επίσης θα γίνονται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνεργασίας με κοινωνικές ομάδες, συλλόγους κλπ.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο εδρεύει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτήριο του Δήμου όπου στεγάζεται το Α’ ΚΑΠΗ, επί των οδών Ιάσονος & Καραμανλή.

Από τις αρχές του 2018 το Φαρμακείο, στελεχωμένο πλέον με το απαραίτητο προσωπικό (Φαρμακοποιός και Κοινωνικός Λειτουργός) λειτουργεί με πλήρες ωράριο 8:00-16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου για 3 έτη. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 126.360,00 € που αφορά δαπάνες προσωπικού και έως ποσοστό 30% αυτού για λοιπές λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του υποέργου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΝΕΑ

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.