ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


 

Μέσα από το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει επί των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 και Φαρμακίδου, γίνεται διανομή σε τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα/νοικοκυριά που έχουν ανάγκη σε τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Επίσης το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία κλπ, με όλη την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων και για την προσφορά περισσότερων συμπληρωματικών αγαθών, ενισχύοντας την συνείδηση αλληλεγγύης που πρέπει να εμπεδώνεται σε κάθε γειτονιά.

Το παντοπωλείο, στελεχωμένο πλέον με το απαραίτητο προσωπικό από την 1/6/2017 (1 ΠΕ διοικητικός υπάλληλος και 1 ΔΕ βοηθητικό προσωπικό) λειτουργεί με ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00, για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου για 3 έτη. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 117.000,00 € και αφορά τις δαπάνες προσωπικού και ένα ποσοστό 30% για λοιπές λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του υποέργου.

Η πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 .
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 243.360,00 ευρώ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΝΕΑ

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.