ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Δήμος Ηλιούπολης, αξιοποιώντας την ευγενική πρόσκληση του κου Κων/νου Μερδενισιάνου, καθηγητή Ανθρωπολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της Σπηλαιολογικής Εταιρίας και της κας Αικατερίνης Καμηλάκη-Πολυμέρου, Λαογράφου, τ. Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ,οι οποίοι παρέδωσαν εξαιρετικού περιεχομένου διαλέξεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ηλιούπολης, προγραμματίζει επισκέψεις στο […]