Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ 18/2019

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ 18/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ» 39.998,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114, στις 14-1-2020 και ώρα 11.30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού, δηλαδή 14-1-2020 και ώρα 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η  διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή  Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της  αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114, 16342, Ηλιούπολη). Σε περίπτωση ταχυδρομικής  αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο  πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην  άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της υπηρεσίας θα επιφέρει
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε μία (1) ημερήσια τοπική
εφημερίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική). Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται  στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr , στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον  ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης από τον κ. Γ. Κακάτσιο στο τηλέφωνο 210 9901701.

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε παρακάτω:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠ ΑΣΦΑΛ
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠ
6. espd-request-v2_ASFAL


Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Χατζηδάκης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.