Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχή Υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.2/21

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ηλιούπολης»,

σύμφωνα με την υπ. αρ. ΑΜ 2/21 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4412/16) με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/16) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, βάσει των κριτηρίων που έχουν τεθεί στην ανωτέρω μελέτη, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού «πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ» #59.520,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 27/4/2021 και ώρα 11:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 27/4/2021 και ώρα 11:00 π.μ.


Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.


Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της διακήρυξης είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 16342 Ηλιούπολη).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης.

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.


Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να δώσει προσφορά για το σύνολο της εργασίας και για όλα τα άρθρα (ΑΤ1α-ΑΤ1β, ΑΤ2, ΑΤ3 ) που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ. αρ. 2/21 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης.


Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μία (1) τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ).

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr .


Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.


Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης από την κα. Βιργινία Πανταζή στο τηλέφωνο 210 9970159.

 

Για περισσότερα, (πατήστε εδώ).

Διευκρινήσεις 22/04/2021, (πατήστε εδώ).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Χατζηδάκης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.