Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΑΡΘΡΑ, ΚΑΦΑΔΗΛ, ΠΑΟΔΗΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Μ.: Π14/2018

Δείτε  εδώ τη Τεχνική Έκθεση και την ταυτάριθμη Περίληψη που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Π14/2018, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων του.

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ''ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ''

 Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με  κριτήριο ανάθεσης την ¨πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει Τιμής¨ (άρθρο 86 παρ. 6 Ν.4412/16)σύμφωνα με την θετικήγνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ (6η Συνεδρία την 19/4/18),για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ¨¨Μελέτη προσαρμογής   τυπικών πεζογεφυρών  για την τοποθέτηση τους σε δυο  επιλεγμένα σημεία της πόλης ¨ΑΜ 28/18  με προεκτιμώμενη αμοιβή  41.487,00 με ΦΠΑ .

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ''

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων και  λοιπές δράσεις Δήμου Ηλιούπολης » ΑΜ 40/18 στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, CPV: 45000000-7,συνολικού προϋπολογισμού 433.200,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/16) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών

Δείτε εδώ τη διακήρυξη με αρ.οικ.17006/12-9-2018, την ταυτάριθμη περίληψη της και τα τεύχη της Α.Μ.:37/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης   που αφορούν την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών»  Α.Μ.: 37/2018 

Διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών», που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12:00

Στο Άρθρο 9 των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της μελέτης και συγκεκριμένα στην τρίτη παράγραφο, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι «…Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία όπως η διακήρυξη ορίζει….»
Διευκρινίζεται ότι στην Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, δεν έχει συμπεριληφθεί ή ανωτέρω απαίτηση προσκόμισης δείγματος, καθώς είναι μη απαιτητή.


Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν απαιτείται να προσκομίσουν το σχετικό δείγμα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία της Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018.

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ''ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ''

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ. 44/2018, CPV: 71322500-6 ,συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.».

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ''

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  «Αναβάθμιση ανακατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων Α.Μ  34 / 2018», CPV: 45233260-9,συνολικού προϋπολογισμού 247.876,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/16) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ''

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»  ΑΜ 50/17, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/16) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ''

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια: «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» με Α.Μ.: 39/2017 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του χαμηλότερου συνδυαστικού κόστους κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους- αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 96.719,54 € (πλέον ΦΠΑ 24%) κατηγορίας μελετών 10, «Κυκλοφοριακές μελέτες», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής μελέτης.

Διαβάστε Περισσότερα

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.