ΠΡΟΝΟΙΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

  Από 1/3/2018 έχει μπει σε εφαρμογή πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική, τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος.
  Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και ο αιτών εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις. Αυτή η μέριμνα σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις ψηφιακές διασταυρώσεις απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία για τον ανάπηρο.
  Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος:
  Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου , Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45,
  Τηλ: 2109952815 – 2109940965
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα,
  Τηλ: 2131519201.

 

 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ   

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.

2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

3. Πρωτόκολλο κατάθεσης δικαιολογητικών στα ΚΕ.Π.Α.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου). Σε περίπτωση νομίμου αντιπροσώπου και η δική του ταυτότητα.

5. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση) και (επίδειξη πρωτοτύπου).

6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας.

7. Υπεύθυνη Δήλωση.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

9. Κάρτα ανεργίας (έως 65 ετών).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ θα γίνεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου μας, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Σοφοκλή Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα).

 

 

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 45) : Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη : 09:00 έως 13:00

 

 

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.