ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Βρίσκεστε στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010).

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης εκλέχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης στις 2/10/2014 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Ο νέος αυτός θεσμός αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του δήμου,
  • στη διαμεσολάβηση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι επιχειρήσεις του δήμου,
  • στην αποσυμφόρηση των αιρετών οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου μας από τη συσσώρευση των αιτημάτων και των παραπόνων των πολιτών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, δέχεται καταγγελίες των πολιτών και των επιχειρήσεων, οι οποίοι θίγονται από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου, ενώ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά τα αποτελέσματα της κρίσης του.

Διατυπώνει και υποβάλλει, στον Δήμαρχο, με κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, προτάσεις που αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων μεταξύ δήμου και δημότη, στην εξάλειψη της κακοδιοίκησης και στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να βρείτε το έντυπο, ώστε να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις με e-mail για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

Από εδώ και πέρα, λοιπόν,
“τα παράπονα σας όχι μόνο στον Δήμαρχο, αλλά και στον Συμπαραστάτη”!

Αραμπατζής Γαβριήλ
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Δήμου Ηλιούπολης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.