ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό  (Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Μ 7/16 »

συνολικού προϋπολογισμού 196.600,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)  με το σύστημα προσφοράς με «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (άρθρο 5 Ν. 3669/08) . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη  05/04/2016 και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην κατηγορία: Α2 Τάξη και άνω κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.1β και 21.1.1γ της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.196,74 € με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6 μηνών. Δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται ΥΠΕΣΔΑΑ. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τριακοσίων εξήντα  (360) ημερών . Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Τα τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr .Το έντυπο οικονομικής προσφοράς  χορηγείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16344 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Πέμπτη 31/03/2016 Περισσότερες πληροφορίες για την διακήρυξη, δίδονται στο τηλέφωνο 210 9970082-080, fax 210 9970097 , αρμόδιοι υπάλληλοι Α. Λαλλάς , Σ. Νικολοπούλου

Ηλιούπολη  11/ 03 /16
O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα επαναλειτουργεί κανονικά η φοιτητική λεωφορειακή γραμμή μετά από αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής βλάβης που είχε εντοπιστεί μετά από έλεγχο. 

2. Επαναλειτουργεί η γραμμή 3 της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x