ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Συνέχιση 2ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 17 Μαίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

Σας προσκαλούμε στην 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, στις 17 Μαίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 που θα πραγματοποιηθεί στην ειδική αίθουσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Απριλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00

Σας προσκαλούμε στην 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 που θα πραγματοποιηθεί στην ειδική αίθουσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Μαρτίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Φεβρουαρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22 Φεβρουαρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιανουαρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22 Ιανουαρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22 Ιανουαρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »