ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω άμεσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω λήξης συμβάσεων,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουνίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »