Τρίτη Ηλικία

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Τρίτη Ηλικία

Σκοπός του Δήμου Ηλιούπολης είναι η οργάνωση και η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της Ηλιούπολης:

 1. H εφαρμογή προγράμματος ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων της περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης,
 2. H παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα άτομα τρίτης ηλικίας, ώστε αυτά να παραμείνουν στην οικογένεια και την κοινότητα ως ενεργά μέλη αυτών.
 3. Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, προαγωγής υγείας, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, πρόληψη συντήρηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων και τραυματικών βλαβών.
 4. Η παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση και υποστήριξη ατομικών, οικογενειακών & κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και η δραστηριοποίηση τους με δημιουργική και ψυχαγωγική απασχόληση (π.χ. δραματοθεραπεία, εργοθεραπεία, γελιοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι κ.λπ.).
 5. Η φροντίδα και η παρακολούθηση, κατ’ οίκον, ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και η συνέχιση και λειτουργία του επί της οδού Φιλοποίμενος 4 ακινήτου όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 19352/28773 (ΦΕΚ 2663/Β ́/31.12.2008) απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας.
 6. Η παροχή στέγης, διατροφής, καθαριότητας, κοινωνικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα μέσω των ασφαλιστικών τους ταμείων, τα οποία αδυνατούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, να παραμείνουν στο περιβάλλον του σπιτιού τους και στερούνται τη φροντίδα της οικογένειας.
 7. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας και κάλυψης πρωτογενών αναγκών, καθώς και της ηθικής ενίσχυσης και της διευκόλυνσης για απασχόληση, ψυχαγωγία κ.λπ. σε άτομα που έχουν ανάγκη.
 8. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας.
 9. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, καθώς και η προώθηση της τεκμηρίωσης σχετικών θεμάτων και η εφαρμογή προγραμμάτων που εκτελούνται σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο.
 10. Η προώθηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας γενικότερα για την εξασφάλιση της φροντίδας και της αγάπης για την τρίτη ηλικία. της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 11. Η λειτουργία τoυ προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Υπηρεσίες

Κάντε κλικ στα παρακάτω εικονίδια για να ανακαλύψετε περισσότερες υπηρεσίες

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
“Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ”

ΚΑΠΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Νικομάχου 18, Ηλιούπολη, T.Κ. 16341, Ηλιούπολη

Τηλέφωνα
Τ. 210 9958084 & 210 9958089
Fax : 210. 9933030
E-mail

kafadil@ilioupoli.gr
brefili@yahoo.gr