Δημοτολόγιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων

Μέσω της δημοτικής υπηρεσίας του Δημοτολόγιου, μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, Πλησιέστερων Συγγενών, να πραγματοποιήσετε Εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων Ανήλικου Αδήλωτου Παιδιών και υποβάλλετε αιτήσεις Μεταδημότευσης.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδει το Δημοτολόγιο είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό
 • Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση
 

Τα ανωτέρω Πιστοποιητικά μπορούν να γίνονται ψηφιακά καθώς και η Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας, αντί της αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας https://ilioupoli.gr στην ενότητα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ» και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω κωδικών TAXIS.

Ειδικότερα για τα Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών και Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στην Υπηρεσία μας κατόπιν συνεννόησης ή μπορούν καταθέσουν αίτηση μέσω των ΚΕΠ.

 

Από το Δημοτολόγιο εκδίδεται επίσης:

 • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
 • Μεταδημότευση
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ενήλικος ή έγγαμος μπορεί μετά από αίτησή του μετά από μία διετία να γίνει Δημότης του Δήμου (Ν.3463/2006 άρθρο 6 παρ.7). Η μόνιμη διετής κατοικία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά (αρ.279 Ν.3463/2006):

 • Αντίγραφα Δήλωσης Εφορίας (Ε1) ή δύο Εκκαθαριστικών Δηλώσεων των δύο τελευταίων φορολογικών ετών σε συνδυασμό με πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας
  ή
 • Απόδειξη ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας των δύο προηγούμενων ετών και μία πρόσφατη απόδειξη
  ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (μέσω του TAXISNET) ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους.

 

Σημείωση: Τα πιο πάνω δικαιολογητικά ισχύουν και για την έκδοση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ
(άρθρο 15 παρ.8 του Ν.3463/2006)

 

Η μεταδημότευση μπορεί να γίνει λόγω αρχικής δημοτικότητας, γάμου, σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, λύσης γάμου ή ενηλικίωσης.

Πιο συγκεκριμένα η δημοτικότητα αποκτάται για τους εξής λόγους:

 1. Εκ του ενός εκ των δύο συζύγων για να αποκτήσει του δημοτικότητα του άλλου.
 2. Εκ των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο.
 3. Εκ του ενηλίκου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.


Διευκρινίζουμε πως για τη διαδικασία Μεταδημότευσης οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για την αίτηση και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η διαδικασία γίνεται και μέσω των ΚΕΠ.

Επικοινωνία

Η Υπηρεσία λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού.

Ειδικότερα για τα Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών και Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στην Υπηρεσία μας κατόπιν συνεννόησης ή μπορούν καταθέσουν αίτηση μέσω των ΚΕΠ.

Αντιδήμαρχος
Ελένη Καπίρη,
Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας – ΚΕΠ
Διεύθυνση

Ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου,
Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα,
Τ.Κ. 16310

Τηλέφωνo
2109970027
2109970028
2109970029
2109970032