Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

GDPR

Δήμος Ηλιούπολης

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Ο Δήμος Ηλιούπολης  έχει δεσμευθεί να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, συμμορφούμενος πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από το Ευρωπαϊκό όσο και από το εσωτερικό Κανονιστικό Πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  

Για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R) , ο Δήμος Ηλιούπολης σύμφωνα με τη νομοθεσία σας ενημερώνει τα παρακάτω:  

Υπεύθυνος Προστασιάς Δεδομένων (D.P.O.)

Διεύθυνση

Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαππα , Τ.Κ.: 16310 / Όροφος: 1ος, Γραφείο: 107

E-mail

dpo@ilioupoli.gr

Τηλέφωνo

Τ: +30 2109970195
F: 210 9960609

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα