Εμποροπανήγυρεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Εμποροπανήγυρεις

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit altmet, conse ctetur adipiscing elit aloma lomiur off silder tolos. Lorem ipsum dolor sitlor amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α’/5-11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ρυθμίζονται εκ νέου θέματα του υπαίθριου εμπορίου, μεταξύ αυτών και θέματα για την οργάνωση, λειτουργία και τέλεση Εμποροπανηγύρεων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 138/11-05-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΓΜΞΩΡΥ-Κ30) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας  βραχυχρόνιων αγορών (Θρησκευτικών   Εμποροπανηγύρεων)  του Δήμου Ηλιούπολης

Η υπ’ αριθ. 168/8-06-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:63ΒΝΩΡΥ-57Θ) με την οποία καθορίζονται οι επιτροπές της παρ.9 του αρθρ.13 του Ν.4849/2021, για το έτος 2023 σε συνάρτηση με την υπ’ αριθμ 148/20-10-2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:61ΤΧΩΡΥ-79Θ) περί καθορισμού τελών κοιν. χώρων εμποροπανηγύρεων έτους 2023.

Οι αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη μέσω της πλατφόρμας: https://openmarket.mindev.gov.gr ή δια ζώσης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου ή μέσω email: th.gkekas@ilioupoli.gr

 

Βρείτε την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ εδώ.

Διαβάστε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εδώ.

Διαβάστε τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 2023 εδώ.

Προκηρύξεις

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Προκήρυξη Αγίας Παρασκευής 25 και 26 Ιουλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Προκήρυξη Προφήτης Ηλίας 19 και 20 Ιουλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Προκήρυξη για Εμποροπανήγυρης Αγίων Αναργύρων στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »