Προκήρυξη για Εμποροπανήγυρης Αγίων Αναργύρων στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στη εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ».
 2. Την υπ’ αριθμ. 138/11-05-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΓΜΞΩΡΥ-Κ30) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας  βραχυχρόνιων αγορών (Θρησκευτικών   Εμποροπανηγύρεων)  του Δήμου Ηλιούπολης
 3. Την υπ’ αριθ. 168/8-06-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:63ΒΝΩΡΥ-57Θ) με την οποία καθορίζονται οι επιτροπές της παρ.9 του αρθρ.13 του Ν.4849/2021, για το έτος 2023.
 4. Την υπ’ αριθμ 148/20-10-2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:61ΤΧΩΡΥ-79Θ) περί καθορισμού τελών κοιν. χώρων εμποροπανηγύρεων έτους 2023.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εξήντα  (60) θέσεις των δύο (2) και των τεσσάρων (4) μέτρων πρόσοψης, για υπαίθρια δραστηριοποίηση στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο διενέργειας της Εμποροπανήγυρης «Αγίων Αναργύρων», με την διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής όπως αναφέρεται παρακάτω:

 

Άρθρο 1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερομένους ορίζεται από 19/06/2023 έως και 29/06/2023.

 

Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής αιτήσεων -Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής

Οι Αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Mέσω της πλατφόρμας https://openmarket.mindev.gov.gr (Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν με αυτόν τον τρόπο, θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερκαλύπτει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων).
 2. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση th.gkekas@ilioupoli.gr
 3. Δια ζώσης στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηλιούπολης

 

 • Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής (άρθρο 8 Ν.1599/1986), θα συνοδεύεται από την άδεια δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 1.Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος
 • Όνομα Πατρός
 • Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή, εφόσον πρόκειται για Αλλοδαπούς , αριθμό διαβατήριου.
 • Διεύθυνση κατοικίας ή/και έδρας επιχείρησης.
 • Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 • Πωλούμενο είδος 7.Επιθυμητά μέτρα κατάληψης
 • Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει)

Φόρμα αίτησης υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου εδώ και στη πλατφόρμα: https://openmarket.mindev.gov.gr.

 

Άρθρο 3

Δικαιούχοι συμμετοχής- δικαιολογητικά

Στην Εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021, μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

 1. Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
 2. Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α)
 3. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
 4. Άδειας χειροτέχνη –καλλιτέχνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων καθ’ όλη τη διάρκεια της όλης διαδικασίας και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησης του , εφόσον αυτή έχει εγκριθεί, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

5. Την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει ο αιτών, συνοδευόμενη από:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό Υγείας όπου απαιτείται.

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες και είδη πώλησης Όροι διάθεσης

Οι κατηγορίες και τα είδη των πωλούμενων ειδών (ΚΥΑ 18982/22-02-2022 (ΦΕΚ 925 Β΄/01- 03-2022)είναι:

Κατηγορία Α

 1. Τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, κ.ά.
 2. Τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
 3. Τυποποιημένο μέλι
 4. Ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη (λουκουμάδες, χαλβάς, κρέπες κ.ά)

Κατηγορία Β

 1. Είδη ένδυσης νεωτερισμών
 2. Κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη
 3. Λευκά είδη
 4. Δερμάτινα είδη
 5. Ψιλικά
 6. Μικροεργαλεία
 7. Είδη υπόδησης
 8. Αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος
 9. Εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες
 10. Είδη δώρων και διακόσμησης ,είδη λαϊκής τέχνης και έργων τέχνης
 11. Ασημικά είδη
 12. Είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας
 13. Μέσα συσκευασίας
 14. Υαλικά
 15. Βιβλία
 16. Μικροέπιπλα

Κατηγορία Γ

Πρόχειρα έτοιμα γεύματα(σουβλάκια, λουκάνικα κ.ά.) είδη κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης.

Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποπ κορν, μαλλί της γριάς, παγωτά κ.ά.)

 

Άρθρο 5

Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης, συνοδευόμενη από την, κατά περίπτωση, άδεια δραστηριοποίησης που διαθέτει.

Μετά το πέρας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών, η Επιτροπή ελέγχου & αξιολόγησης αιτήσεων του Δήμου προχωράει στην απευθείας τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις ή με διαδικασία κλήρωσης στη περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των ,προς διάθεση, θέσεων, πάντα σε συνάρτηση με την ποσόστωση που αναφέρεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Ν.4849/2021.

Ειδικότερα και επιπροσθέτως θα ισχύουν τα εξής:

 1. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις μίας κατηγορίας αδειών είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της κατηγορίας, τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
 2. Εκτός διαδικασίας κλήρωσης δύναται να αποδίδονται θέσεις σε πωλητές , εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων.

Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης ή διατηρούν καταστήματα στο Δήμο ή δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν, εφόσον κατέχουν την κατάλληλη άδεια.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε κάποια κατηγορία και περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις σε άλλη κατηγορία δύναται να καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις της μια κατηγορίας από αιτούντες της κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν των θέσεων.

4. Στη συνέχεια συντάσσεται κατάλογος συμμετεχόντων και επιλαχόντων ανά κατηγορία ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openmarket.mindev.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προς γνώση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να καταβληθεί από τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.

6. Η καταβολή του ανάλογου τέλους θα καταβάλλεται από τους επιλεγέντες πωλητές, στον Δήμο Ηλιούπολης, έως τις 29/06/2023. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους από τον επιλεγέντα πωλητή εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχών, σύμφωνα με τον κατάλογο επιλαχόντων.

7. Στη συνέχεια θα εκδίδεται η απόφαση έγκρισης συμμετοχής από το αρμόδιο όργανο, η οποία θα αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α (Open Market) με συνημμένο τον κατάλογο συμμετεχόντων ως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρ. 37 του Ν.4849/20221.

 

Άρθρο 6

Καταβαλλόμενα τέλη

 1. Το ύψος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ 148/20-10-2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:61ΤΧΩΡΥ-79Θ) περί καθορισμού τελών κοιν. χώρων εμποροπανηγύρεων έτους 2023.
 2. Τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ από το Ταμείο του Δήμου, πριν την εγκατάσταση των συμμετεχόντων και η απόδειξη καταβολής αυτών επέχει θέση άδειας συμμετοχής. Η κατάθεση δύναται να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

Α) Με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας στο ταμείο του Δήμου.

Β) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

IBAN GR 65 0110 0890 0000 0894 8004 513

 

Άρθρο 7

Λοιπές προϋποθέσεις

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στον Κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης (https://www.ilioupoli.gr )

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης και στο τηλέφωνο 2109970140.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

Δείτε τον χάρτη των Αγίων Αναργύρων ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x