Οικονομική Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Οικονομική Υπηρεσία

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος

Κομνηνός Δημήτριος,
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Διευθυντής
Κατσαρής Σπυρίδων
T. +30 2109970 092