Οικονομική Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Οικονομική Υπηρεσία

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος
Αντζινάς Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ποιότητας Ζωής
και Αναπληρωτής Δήμαρχος / Τηλ. +30 210 0070 011
Διευθυντής
Κατσαρής Σπυρίδων
T. +30 2109970 092