ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΚ ΝΕΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Κοντέινερ για τοποθέτηση σε κοινόχρηστο χώρο του δήμου», σύμφωνα με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

« Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών » Α.Μ. 15/23

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 200/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΝΠΑΩΡΥ-ΓΡΑ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 202184 Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Ανύψωση φρεατίων σε οδούς της πόλης» Α.Μ. 1/2023

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 201/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: ΩΧΤΥΩΡΥ-Μ9Σ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 202176 Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μελέτη για την κατασκευή αντιπλημμυρικών αγωγών σε διάφορα σημεία της πόλης και σύνδεση αυτών με τους αγωγούς Σ1-Σ2-Σ3-Σ4 ΑΜ 24/22

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 ,με τίτλο «Μελέτη για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» Α.Μ.: 13/2023

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 170/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: 9ΒΧ3ΩΡΥ-ΞΘΧ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 200715 Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών εκ νέου για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης» Α.Μ.: 12/2023 μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης» Α.Μ.: 12/2023 μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για “Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”.

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προϋπολογισμού ύψους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού Α.Μ. 3/2023»

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη συμφωνητικού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού». Σας αποστέλλουμε συνημμένα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 4/ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις  ανάγκες του Δήμου και του Νομικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: Π.28/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών (εκ νέου) για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Α.Μ.: ΕΣ.1/2023

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες για την περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλειμμένων μεταφορικών μέσων» Α.Μ.: ΕΣ.1/2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »