Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Μία ομάδα ανθρώπων με όραμα

Γνωρίστε τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους

Γκούβα Γεωργία - Χαρά

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Ατόμων με Αναπηρία

Χανδρινού Βασιλίκη

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού και Ανάπτυξης Δράσεων και Προγραμμάτων που απευθύνονται και αφορούν στη Νεολαία.

Ταβουλάρης Ιωάννης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού

Φύτρος Γεώργιος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης Οχημάτων - Δημοτικής Συγκοινωνίας

Βλάχου Σοφία

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Νέας Γενιάς – Δημοτικού Συμβουλίου Νέων –Ανοικτού Πανεπιστημίου

Κόντης Ελευθέριος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Ανακύκλωσης

Νικολοπούλου Αντωνία

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ) κ.λ.π

Κοντονίκα Μαριάννα

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Υγείας - Κοινωνικά Ιατρεία

Αρδαβάνη Μαρία

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα για την Προάσπιση της Δημόσιας Περιουσίας