Υπηρεσία Καθαριότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ο δήμος Ηλιούπολης, δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω από τις εξελίξεις που τρέχουν στον τομέα του περιβάλλοντος. Ήδη για πρώτη φορά τοποθετούνται 250 μπλέ κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών κοντά σε σχολικά συγκροτήματα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης. Ξεκινάει πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης για την ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, διαμένοντας δωρεάν συσκευές κομποστοποίησης σε νοικοκυριά της Ηλιούπολης.

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος
Καραβαγγέλης Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Διαχείρισης Απορριμμάτων  
Υπηρεσία Καθαριότητας
(+30) 2109933 200
(+30) 2109916 901

Τοποθετήθηκε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, το πρώτο κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Οι πολίτες μπορούν να εξαργυρώνουν το κουπόνι που παίρνουν από το μηχάνημα είτε στον ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ είτε να προσφέρουν το αντίτιμο στο δημοτικό γηροκομείο “Αγία Ταβιθά”. Ο Δήμος βρίσκεται στην διακασία να προμηθευτεί εντελώς δωρεάν 2 απορριμματοφόρα φυσικού αερίου. Από τον Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών.

Υπηρεσιακό Σημείωμα 24/06/2019 για τα προβλήματα στην καθαριότητα:

Για να δείτε το Υπηρεσιακό Σημείωμα 24/06/2019 της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας για τα προβλήματα και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πόλη μας, σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων, ογκωδών, κλαδιών, μπαζών κ.α.. πατήστε εδώ.