Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης συνδέεται με το όραμα για μια όμορφη πόλη, με καθαρό περιβάλλον, με πολύ φως και πράσινο, με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης, με ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Πόλη με ισχυρή τοπική οικονομία και επιχειρηματική δραστηριότητα, πόλη παιδείας και πολιτισμού, πόλη της κοινωνικής αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηλιούπολης 2015 - 2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηλιούπολης 2011 - 2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηλιούπολης 2008 - 2010