Κοινωνική Πολιτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος
Πούλος Ιωάννης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ηλιούπολης

Τηλέφωνα

+30 210 9970055, -009, -010