Κοινωνική Πολιτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος

Πούλος Ιωάννης,
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διεύθυνση

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ηλιούπολης

Τηλέφωνα

+30 210 9970055, -009, -010