Παιδεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Παιδεία

Ο Δήμος Ηλιούπολης, συνεχίζοντας και στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς τις προσπάθειες του για τη συνεχή αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, αναπτύσσει τις εξής δραστηριότητες:

Συμπληρώνει τις εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης με τρία νέα κτήρια Βρεφονηπιακών Σταθμών και, πολύ σύντομα, με ένα ακόμη νέο μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά στους τομείς της συντήρησης και βελ­τίωσης των σχολικών εγκαταστάσεων, της συμπλήρωσης του σχολικού εξοπλισμού και της λειτουργίας των σχολείων.

Συνεχίζει την πρότυπη εφαρμογή έντοκα προγραμμάτων και θεσμών που συμπληρώνουν το βασικό εκπαιδευτικό πρό­γραμμα:

 • Το Πρόγραμμα Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών, πουδίνει τη δυνατότητα στους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσηςτης πόλης μας να προετοιμάζονται για τα μαθήματα τους και ναεπιδίδονται σε πολιτιστικές δραστηριότητες, με τη συμπαράστα­ση ειδικών εκπαιδευτικών.
 • Το Πρόγραμμα Ψυχολόγοι στα σχολεία, στο πλαίσιο τουοποίου ειδικοί ψυχολόγοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τουςστους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής,ενισχύοντας το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών και των γο­νιών στην αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τους νέουςαπό ορισμένα αρνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στο σύγ­χρονο κοινωνικό περιβάλλον.
 • Το Πρόγραμμα Φύλακες στα σχολεία, που περιφρουρούνσχολικά συγκροτήματα της πόλης.
 • Το Πρόγραμμα Άθληση για όλους του Αθλητικού Οργανι­σμού του Δήμου μας, που δίνει την δυνατότητα της συμμετοχήςσε αθλητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκεςκαι τα ενδιαφέροντα των παιδιών και των νέων της πόλης μαςόλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • Η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο οποίο εκπαιδεύονται οι μαθητές όλων των σχολείων Πρωτοβάθ­μιας Εκπαίδευσης της πόλης μας.
 • Η στήριξη, μέσω του Πολιτιστικού Κέντρου και του Αθλη­τικού Οργανισμού του, της προετοιμασίας και της πραγματοποί­ησης του πρωτοποριακού ετήσιου θεσμού Πολιτιστική καιΑθλητική Συνάντηση Μαθητών Ηλιούπολης, στην οποία παρου­σιάζουν εκδηλώσεις και μετέχουν σε αθλητικούς αγώνες όλα τασχολεία της πόλης όλων των βαθμίδων.
 • Η εκτέλεση ειδικών δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοι-νωνίας για την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους καθώςκαι των φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.
 • Η οργάνωση ειδικής εκδήλωσης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της Ηλιούπολης, στη διάρκεια της οποίας τιμάει τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτούνται. Η εφετινή εκδήλωση θα πλαισιωθεί από Ημερίδα στην οποία οι εκπαιδευτικοί φορείς της πόλης μας θα συζητήσουν για τα προ­βλήματα της Παιδείας.
 • Η βράβευση, μέσω του «Ιδρύματος Τουραμάνογλου» των μαθητών που αρίστευσαν στη διάρκεια της προηγούμενης σχο­λικής χρονιάς.
 • Η βράβευση των μαθητών των Λυκείων της Ηλιούπολης που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Τέλος, συνεχίζεται η υλοποίηση του πρωτοποριακού μέ­τρου της επιδότησης του ενοικίου φοιτητών απόρων οικογενει­ών της πόλης μας που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός Απικής.
 

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Ηλιούπολης, δίνει τη δυνατότητα ανά­πτυξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μαθητών της πόλης μας έξω από τους χώρους των σχολείων τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε Εργαστήρια Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Δημιουργίας, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Τα Εργαστήρια Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφικής, σκίτσου και αγιογραφίας) στα οποία εκπαιδεύονται εκατοντάδες παιδιά και νέοι της πόλης.
 • Το θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Ηλιούπολης.
 • Τα Μουσικά Σχήματα του Δήμου Ηλιούπολης, στα οποίαεκπαιδεύονται ως εκτελεστές μουσικών οργάνων δεκάδες παι­διά και νέοι της πόλης μας. Στα μουσικά αυτά σχήματα περιλαμβάνονται:
 • Η Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα «Ν. Μάντζαρος»
 • Η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Μάνος Λοϊζος»
 • Το Μουσικό Εργαστήρι Δήμου Ηλιούπολης
 • Η Ρεμπέτικη Εστουδιαντίνα
 • Η Δημοτική Φιλαρμονική «Απόστολος Μόσχος»
 • Η Δημοτική Χορωδία και το Φωνητικό Σύνολο Νέων Ηλι­ούπολης
 

Τέλος, στη διάθεση των μαθητών και των νέων της πόλης μας είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν και ειδικά προγράμματα για παιδιά.

KDAP_Ilioupolis_Main
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι παιδαγωγικοί χώροι δημιουργίας, χαράς και διασκέδασης. Τα παιδιά κάνουν φιλίες, δυναμώνουν τις ήδη υπάρχουσες και εξελίσσουν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητες τους μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν,με την βοήθεια παιδαγωγών.

Σκοπός τους είναι να παρέχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και να βοηθήσουν συγχρόνως και τους γονείς που εργάζονται.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου, αλλά τις περιόδους, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι συνεχίζουν τη λειτουργία τους σε πρωινά τμήματα ανάλογα με τον εσωτερικό τους κανονισμό.

Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Ο Δήμος Ηλιούπολης, στo πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με στόχο την ελάφρυνση των βεβαρυμένων οικογενειακών προϋπολογισμών, προγραμματίζει και φέτος τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Ηλιούπολης.

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο διδάσκονται μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στο Τμήμα Παιδείας – Εθελοντισμού – Δια βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας από τις 9.00π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. προσκομίζοντας :

• Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας ή άδειας Διαμονής
• Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά και αμισθί, στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να υποβάλουν «Αίτηση Εθελοντή Εκπαιδευτικού» στο Τμήμα Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου προσκομίζοντας αντίγραφο πτυχίου και σύντομο βιογραφικό.
Την ευθύνη για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, Αικατερίνη Χωματά, Φιλόλογος.

koinoniko_frontistirio_ilioupolis
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Ηλιούπολης

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ηλιούπολης, στα έξι χρόνια της λειτουργίας του, έχει εξελιχθεί, με την δική σας υποστήριξη, σε συμμετοχική και δυναμική μορφή δια βίου μάθησης, αφού το έχετε συνειδητά και με εμπιστοσύνη επιλέξει ως διαδικασία προσωπικής εξέλιξης σε ένα περιβάλλον επιταχυνόμενης παραγωγής νέας γνώσης.

Στοχεύοντας στην κάλυψη της ανάγκης για διαρκή ανανέωση του γνωστικού εξοπλισμού, κατά τη διαμόρφωση και τον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος λαμβάνουμε υπόψη τις προσδοκίες και τους στόχους που τίθενται στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του πνευματικού ορίζοντα, της κριτικής ανάλυσης, του [ανα] στοχασμού.

Σύμφωνα με τη διάσταση αυτή αναζητάμε και φέτος εναλλακτικές προσεγγίσεις για να προσδώσουμε διαφορετική προοπτική της γνώσης μέσα από ένα πολυεπίπεδο θεματικό πλαίσιο.
Στα πλαίσια του πλουραλισμού, τρία αξιόπιστα Πολιτικά Ινστιτούτα της χώρας μας υποστηρίζουν, με διακεκριμένους επιστημονικούς συνεργάτες τους, την προσπάθεια μας με την ανάπτυξη- ανάλυση κοινωνικών θεωριών και συστημάτων, με στόχο την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας.

Κορυφαίοι επιστήμονες των τομέων της Πολιτικής Επιστήμης, της Αστροφυσικής, της Γεωλογίας, των Μαθηματικών, της Θεωρίας του Κινηματογράφου, της Ιστορίας της Τέχνης δίνουν το στίγμα των επιστημών τους με πολυδιάστατες προσεγγίσεις.

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος

Ακρίβος Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας

Τηλέφωνo

+30 210 9970 008