Δημόσια Υγεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Δημόσια Υγεία

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος

Παύλος Λαμπρόπουλος,
Αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Διεύθυνση

Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Δήμου Ηλιούπολης

Τηλέφωνα

+30 210 9970055, -009, -010