ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη Διακήρυξης

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με εμβαδόν πλέον τα 300τ.μ., σε δυο τουλάχιστον ορόφους στην περιοχή της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 63/2021»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάρτηση διακήρυξης, ΕΕΕΣ, μελέτης και περίληψης, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ.: 21/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤOΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 49/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημοπρασία για την εκποίηση χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανέλαιων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  το

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για τη «Συνδρομή GPS σε δίκτυο σταθμών αναφοράς» Α.Μ.: 48/2022.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την  «Συνδρομή GPS σε Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς» Α.Μ.: 48/2022 Μελέτη του Τμήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μελέτη ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας ΑΜ 25/22

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 484/2022 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΖΜΓΩΡΥ-ΖΣ9) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 193230 Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακηρύξεις δημοπρασιών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτικές φανερές και προφορικές δημοπρασίες για εκμίσθωση οριοθετημένων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων κατά την Χριστουγεννιάτικη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 17/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 17/2022 Μελέτη του Τμήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »