ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 49/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημοπρασία για την εκποίηση χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανέλαιων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  το

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για τη «Συνδρομή GPS σε δίκτυο σταθμών αναφοράς» Α.Μ.: 48/2022.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την  «Συνδρομή GPS σε Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς» Α.Μ.: 48/2022 Μελέτη του Τμήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μελέτη ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας ΑΜ 25/22

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 484/2022 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΖΜΓΩΡΥ-ΖΣ9) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 193230 Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακηρύξεις δημοπρασιών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτικές φανερές και προφορικές δημοπρασίες για εκμίσθωση οριοθετημένων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων κατά την Χριστουγεννιάτικη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 17/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 17/2022 Μελέτη του Τμήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 13/2021

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών κ.λ.π» Α.Μ.:31/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών, κ.λ.π», σύμφωνα με την ΑΜ.: 31/2022 Μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ.: 32/2022 – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» Α.Μ.:32/2022 με ΑΔΑΜ 22PROC011405913, λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της Αρ. 64321/16-5-2008 Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΥΕ2)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΥΕ2)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΕ1)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΕ1)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »