ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 13/2021

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών κ.λ.π» Α.Μ.:31/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών, κ.λ.π», σύμφωνα με την ΑΜ.: 31/2022 Μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ.: 32/2022 – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» Α.Μ.:32/2022 με ΑΔΑΜ 22PROC011405913, λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της Αρ. 64321/16-5-2008 Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΥΕ2)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΥΕ2)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΕ1)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΕ1)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 362/2022 A.O.E. (ΑΔΑ: 9ΘΓ4ΩΡΥ-ΧΧ7) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 192322 Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ.: 32/2022

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ.:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάρτηση περίληψης, διακήρυξης και μελέτης, για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου» Α.Μ. 40/2022

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ», Α.Μ.: 40/2022 και με κριτήριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.: 11/2021

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.: 11/2021. Κριτήριο κατακύρωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων» Α.Μ.: 9/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων» Α.Μ.: 9/2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »