Νέα περίληψη Διακήρυξης για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.:1/2023– Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης λόγω Διακοπής και Αναβάθμισης του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 1/2023, με ΑΔΑΜ 23PROC012339295, λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες-Υπηρεσίες (υπ’ αριθ. 15624 ΕΞ 2023/28-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται  η ημερομηνία αποσφράγισης, κατόπιν της υπ’ αριθ. 84/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Μ. Τετάρτη 12/04/2023 στις  13:00.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. οικ. 8190/21-03-2023 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ.: 23PROC012339295.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                           

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x