ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου Α.Μ. 2/2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου», σύμφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για «Προμήθεια Μηχανογραφικού χαρτιού Α.Μ. 3/2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού», σύμφωνα με την ΑΜ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023” ΑΜ 5/2023

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023» Α.Μ. 5/2023,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου Α.Μ. 2/2023

Σας γνωρίζουμε ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου», σύμφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες για την περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλειμμένων μεταφορικών μέσων» Α.Μ.: ΕΣ.1/2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «Ανάδειξη γλυπτών,  φωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου υπαίθριων αγαλμάτων του Δήμου Ηλιούπολης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο της πράξης ‘Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’» ΑΜ 4/2023

          ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 116/ 23 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΥΡΦΩΡΥ-Ψ2Σ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 199665 Ο  Δήμος Ηλιούπολης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.:02/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες των βουλευτικών εκλογικών διαδικασιών στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 2/2023 μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νέα περίληψη Διακήρυξης για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.:1/2023– Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης λόγω Διακοπής και Αναβάθμισης του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 1/2023, με ΑΔΑΜ 23PROC012339295, λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 1/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: 1/2023 και με κριτήριο κατακύρωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »