ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ¨

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους των σχολείων Α.Μ.19/2016»   συνολικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.999,97 €, συμπεριλαμβανομένου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ Σχολείων)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια: «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – Είδη καθαριότητας &

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών , ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλειος Βαλασόπουλος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ασφάλιση της κινητής &

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών για το «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» με ΑΜ.:Γεωπ.3/2016, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας «Είκοσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.999,97 €, συμπεριλαμβανομένου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »