ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004.
Άρθρο 1ο –  Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 112 – 114, 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών), υπόγειο – αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την απόφαση 54/2016 του Δημοτικού του Συμβουλίου.
Άρθρο 2ο –  Αντικείμενα προς περισυλλογή -εκποίηση
Η δημοπρασία αφορά αόριστο αριθμό οχημάτων (φορτηγά μέχρι 3.500gr , ΙΧ αυτοκίνητα,) τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα με την παραγρ.2 άρθρου 2 του Π.Δ.116/2004. Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 ά. 9 του ΠΔ 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε. Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση.
Άρθρο 3ο –  Διάρκεια  συμβατικής σχέσης
Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται διετής (2) από την υπογραφή της συμβάσεως με δυνατότητα παράτασης για μια επιπλέον διετία.
Άρθρο 4ο –  Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150,00 € για την παρακάτω  κατηγορία :
1. Για φορτηγά μέχρι 3.500 gr και  ΙΧ αυτοκίνητα (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 150,00 € ανά τεμάχιο)
Άρθρο 5ο –  Κατάθεση προσφορών
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.
Για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.
•    Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού.
•    Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού
•    Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό .Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ του έως την ημέρα του διαγωνισμού.
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.
Άρθρο  6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1.    Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 9001 και 14001.
2.    Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και να προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ και έως 31-12-2017.
3.    Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο) γερανοφόρο όχημα που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής έως και δύο (2)  ΙΧ αυτοκινήτων.
4.    Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
5.    Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
6.    Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει την 31-12-2018 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου
1.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:
α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)
Σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο.
1.    Κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (150,00€) επί πενήντα (50),  (υπολογίσθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 50 οχήματα για χρονικό διάστηκα ενός έτους) δηλαδή 750,00 €
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι 10% επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
7.    Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
•    Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό
•    Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης.
•    Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
•    Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
•    Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
•    Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.
8.    Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.
9.    Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια).
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το ά.11 του Ν.2690/99, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 7ο –  Διεξαγωγή διαγωνισμού
1.    Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.
2.    Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
3.    Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
4.    Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η  προσφορά θα είναι μία (φορτηγά μέχρι 3,500gr, ΙΧ αυτοκίνητα). Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5.    Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
6.    Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
7.    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατ’ ακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
Άρθρο 8ο – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
•    Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
•    Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην  το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως  του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
•    Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.
Άρθρο 9ο –  Καταβολή αντιτίμου
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και να αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε δίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:
•    Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων
•    Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων.
•    Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά τρίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων
Ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται κακίας μορφής  αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.
Άρθρο 10ο –  Υπογραφή σύμβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή.
Άρθρο 11ο – Επανάληψη Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:
•    Εάν ουδείς εμφανισθεί
•    Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.
γ) μετά  την  κοινοποίηση  στον  τελευταίο  πλειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12ο –  Όροι και Υποχρεώσεις εκ της συμβάσεως
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται να :
1.    εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως « εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως « οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004, τα οποία βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
•    προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα « εγκαταλελειμμένα οχήματα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο προθεσμιών.
•    υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση
•    επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων
•    εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων, τα οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής:
α) χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθμός)
β) στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ,
γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος,
δ) στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού.
Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρίας.
Η εταιρία δεν έχει δικαίωμά να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η συλλογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμένων στις εγκαταστάσεις του αντισυμβαλλόμενου γίνεται με δικά της μέσα και δικές της δαπάνες αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης, χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.
Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωσή του, πχ. Ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου (ενδεικτική παράθεση).
Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τον ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής και να εκδώσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις ημερολογιακές ημέρες από την με οποιαδήποτε μορφή ειδοποίηση από τον Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος, ήτοι:
•    Τηλεφωνική επικοινωνία
•    Τηλεομοιότυπο
•    Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
•    Έγγραφη ενημέρωση
•    Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας  ή  των Εσόδων
Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α.
Άρθρο 13ο –  Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.
Άρθρο 14ο – Δυνατότητα τροποποίησης
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό.
Άρθρο 15ο –  Παράβαση όρων
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
Άρθρο 16ο – Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης:
α) Θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (άρθρο 2 παρ.1, Π.Δ.1188/81)
β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010
γ) Θα δημοσιευθεί σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (άρθρο 2 παρ.12 του Π.Δ. 2286 & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80)
δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr) και από εκεί θα ενημερώνονται με ευθύνη τους οι ενδιαφερόμενοι.
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης (άρθρο 26, Ν.28/80).
Άρθρο 17ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (κ. Κουβελέτσου 210 9970166 – 140).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x