ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια οργάνων, για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» σύμφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε (5) ετών μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διακηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « Επισκευή – συντήρηση κλειστών & ανοικτών αθλητικών χώρων » Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2016”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διακηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων 2016» Α.Μ. 39/2016 Προϋπολογισμού 61.855,91 Ευρώ (με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΤΛ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διακηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Δημαρχείου κ.λ.π. » Α. Μ. : 38

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ & ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – συντήρηση κλειστών & ανοικτών αθλητικών χώρων” ΑΜ 12/16 συνολικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» ΑΜ.04/16, συνολικής προϋπολογισθείσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΚΛΠ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών για το «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΚΛΠ» με ΑΜ.:Γεωπ.8/2016, συνολικής προϋπολογισθείσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ 2016

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση 2016” Α.Μ. 17/2016,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »