ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε (5) ετών μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας,

δηλαδή πέντε απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ. και ενός ελκυστήρα μεταφοράς ημιρυμουλκούμενων (τράκτορα), με διετή συντήρηση των παραπάνω για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης με A.M.: K01/16, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.429.259,41€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x