ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ.Λ.Π

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό (Άρθρο 117 Ν.4412/16) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ Αρ.Μελ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2016

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις, Συντηρήσεις πάρκων πλατειών » Α.Μ.75/2016 συνολικού προϋπολογισμού 245.000,00 € με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016” Α.Μ. 16/2016 συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΑΝΑ”

Ο Δήμαρχος Ηιούπολης διακηρύσσειΔημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα για το Β’ Αθλητικό Κέντρο ΔΗΑΝΑ» Α.Μ : 31/2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ”

Ο Δήμαρχος Ηλούπολης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» Α.Μ. 02/2016 συνολικού προϋπολογισμού 609.756,10 € πλέον Φ.Π.Α με το

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ.:ΤΥ48/2016 και τους όρους της παρούσας διακήρυξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ”

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», προκυρήσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του: 7ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Πουσουλίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 13ΟΥ Δ.Σ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 13ου Δ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΑΝΑ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα για το Β’ Αθλητικό Κέντρο ΔΗΑΝΑ» Α.Μ.: 31/2016, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »