ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 4 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση τεσσάρων (4) περιπτέρων πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας » Α.Μ. 03/2016 συνολικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΟΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ξύλινων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια υλικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της ανακατασκευής κιβωταμάξων,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια της πόλης » Α.Μ.01/2016 συνολικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ » AM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μετά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 289 /16 Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »