ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια της πόλης » Α.Μ.01/2016 συνολικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ » AM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μετά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 289 /16 Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ.Λ.Π

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό (Άρθρο 117 Ν.4412/16) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ Αρ.Μελ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2016

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις, Συντηρήσεις πάρκων πλατειών » Α.Μ.75/2016 συνολικού προϋπολογισμού 245.000,00 € με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016” Α.Μ. 16/2016 συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ”

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΑΝΑ”

Ο Δήμαρχος Ηιούπολης διακηρύσσειΔημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα για το Β’ Αθλητικό Κέντρο ΔΗΑΝΑ» Α.Μ : 31/2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ”

Ο Δήμαρχος Ηλούπολης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »