ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 289 /16

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διαφόρους δρόμους της πόλης 2016 » AM 74/16 συνολικού προϋπολογισμού 19.381,00 € με Φ.Π.Α με το σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης » (άρθρο 125 Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 29/11/2016 και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 312,60 € με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από σατα . Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τριών (3) μηνών. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Τα τεύχη διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1 ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Δευτέρα 28/11/2016. Οι ενδιαφερόμενοι που θα το προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην υπηρεσία και συγκεκριμένα στο email: dh.texniki@gmail.com έως την Δευτέρα 28/11/2016 τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο – fax, email, προκειμένου να ειδοποιηθούν για τυχόν αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970180, fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Α. ΛΑΛΛΑΣ.

Ηλιούπολη 10/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x