ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΑΝΑ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα για το Β’ Αθλητικό Κέντρο ΔΗΑΝΑ»

Α.Μ.: 31/2016, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (129.998,62€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/7/2016 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/7/2016 και ώρα: 15:00 μ.μ.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x