ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Mετατροπή ενός (1) οχήματος τύπου πρέσσας»

προϋπολογισμού 34.999,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σ. Βενιζέλου 114, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Οδός Σοφ. Βενιζέλου, Αρ. 114 Ταχ. κωδ.16342), μέχρι την προηγουμένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από την 24ωρη απεργία.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x