ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ.:ΤΥ48/2016 και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λυόμενου Οικίσκου»

προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (73.798,23 €) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σ. Βενιζέλου 114, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x