ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ.:ΤΥ48/2016 και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λυόμενου Οικίσκου»

προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (73.798,23 €) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σ. Βενιζέλου 114, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x