ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλειος Βαλασόπουλος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ασφάλιση της κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου για ένα έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4/5/2016 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/5/2016 και ώρα: 16:00 μ.μ. Ο προϋπολογισμός της παρεχομένης υπηρεσίας ανέρχεται στα 124.200,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 16.200,00€ θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016 και του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Από τη Δευτέρα 11/9/2023 ξεκινούν τα δρομολόγια της γραμμής 1 της Δημοτικής Συγκοινωνίας, μετά από τη θερινή διακοπή τους.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x