ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλειος Βαλασόπουλος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ασφάλιση της κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου για ένα έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4/5/2016 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/5/2016 και ώρα: 16:00 μ.μ. Ο προϋπολογισμός της παρεχομένης υπηρεσίας ανέρχεται στα 124.200,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 16.200,00€ θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016 και του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x