ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών , ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

 

Α.Μ : Π11/2016 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (€ 374.605,10) συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 8, 10 και το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό %) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 5, 6, 7, 9.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x