Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ"

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
"Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ"

Το Παράρτημα Φροντίδας, είναι μια κλειστή μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ο μικρός μας ξενώνας διαθέτει δυναμικότητα 20 κλινών.

Δέχεται αυτοεξυπηρετούμενα άτομα (όχι κατάκοιτους) από 60 ετών και άνω που είτε στερούνται παντελώς οικογενειακού περιβάλλοντος είτε γιατί αυτό αδυνατεί να τους στηρίξει.

Βασική προϋπόθεση εισαγωγής είναι αφενός στο αίτημα να συμφωνεί το ηλικιωμένο άτομο και αφετέρου η ψυχική του υγεία να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την αρμονική συμβίωση με τους συγκατοίκους του.

Οι πλήρεις ιατρικές εξετάσεις των υπό εισαγωγή ατόμων δίδονται από την υπηρεσία μαζί με την αίτηση και πραγματοποιούνται μετά το πρώτο ραντεβού με τον Κοινωνικό Λειτουργό της μονάδας. Για την εισαγωγή του ατόμου απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

Επικοινωνία

Παράρτημα Φροντίδας

Φιλοποίμενος 4, Ηλιούπολη

Τηλέφωνα
210.9943386
210.9931260
Υπεύθυνος

Κοντάκος Δημήτριος