Βοήθεια στο Σπίτι

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Πρόγραμμα
Βοήθεια Στο Σπίτι

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει οργανωμένη και συστηματική κατ’ οίκον πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα από επιστημονικό προσωπικό. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των Α. με Α. και των ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης, έχουν ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον και χαμηλά οικονομικά εισοδήματα, ούτως ώστε να παραμείνουν στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και να αποφευχθεί η ιδρυματική φροντίδα, διασφαλίζοντάς τους όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό αυτονομίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη πρόληψη και αντιμετώπιση ιατρικών ,ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών καθώς και με την ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου μέσω των ποικίλων ομάδων που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθό και οδηγό. Οι υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα είναι: κοινωνική φροντίδα (διασύνδεση με φορείς, δημιουργία προϋποθέσεων για την κοινωνική ευημερία, ενημέρωση για δικαιώματα και υπηρεσίες, διερεύνηση, ιεράρχηση και καταγραφή αναγκών, συνεργασία και υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος, διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες, παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, ενδυνάμωση των ατόμων, ενίσχυση της κοινωνική συναναστροφής ), νοσηλευτική φροντίδα (βοήθεια στην ατομική υγιεινή, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων, ενεσοθεραπεία, παρακολούθηση λήψης φαρμακευτικής αγωγής, υποβοήθηση μετακίνησης, συνταγογράφηση, λήψη ζωτικών σημείων, συνοδεία σε υπηρεσίες υγείας ), οικογενειακή φροντίδα στα μοναχικά άτομα (βασική οικιακή φροντίδα, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, προετοιμασία φαγητού, πληρωμή λογαριασμών ) και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο του προγράμματος σε υπηρεσίες υγείας με τη συνοδεία νοσηλεύτριας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Επικοινωνία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Νταφοπούλου Νατάσσα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
210 9913183

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά
7.30 – 15.30