ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 9Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχιακού Θεάτρου (Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Κουντουριώτη) ώστε να διεξαχθεί η

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 30/12/2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΝΟ_1) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΝΟ_2) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τέταρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:45

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45,στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα με τα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 01/11/2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:45

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  01 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:30 π.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:45

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:45

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:45

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »