Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα: 

1. Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου 

2. Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 

3. Ενημέρωση – περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το αυθαίρετο κτίσμα περιμετρικά του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 

4. Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων του Δήμου 

5. Τροποποίηση (5η ) Τεχνικού προγράμματος, έτους 2023 

6. Αναμόρφωση (5η ) Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023 

7. Λήψη απόφασης που αφορά στην υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 

8. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο 1/1/2022 έως 31/12/2022 

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023 

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023 

11. Αναμόρφωση (1η) πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023 

12. Έγκριση απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, χρεώσεων και διαθέσιμων χρηματικών μέσων του Νομικού Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ» την 1η Ιανουαρίου 2014 

13. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Νομικού Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ» 

14. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Νομικού Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ» 

15. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 του Νομικού Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ» 

16. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Νομικού Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ» 

17. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους 

18. Παράταση μίσθωσης ακινήτων, για τη στέγαση τριών (3) Νηπιαγωγείων στο Δήμο Ηλιούπολης 

19. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εμποροπανηγύρεων και επιτροπής ενστάσεων εμποροπανηγύρεων 

20. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Υπηρεσία «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.Π.28/2022) 

21. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.4/2023) 

22. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 

23. Ανανέωση χρήσης χώρου στο ΚΔΑΠ Α.μ.Ε.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

24. Αντικατάσταση μελών στα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

25. Αντικατάσταση μελών σε επιτροπές του Δήμου 

26. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων έτους 2019» (Α.Μ.40/2019) 

27. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» (Α.Μ.23/2020) 

28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.1/2021) 

29. Κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών που περιβάλλονται από τις οδούς Στέφανου Σαράφη, Μπέλες, Τσαμαδού, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, Αγίας Μαρίνας, Ολύμπου και Διγενή 

30. Οριστική χωροθέτηση – τακτοποίηση γωνιών ανακύκλωσης, πολύκεντρων ανακύκλωσης, έξυπνων οικίσκων ανακύκλωσης σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηλιούπολης – ΕΣΔΝΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:
 Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ: 
1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου
2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Δικηγόροι
4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου

Βιδάλης Παναγιώτης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x